[ MENU DODATKOWE ]


Starsze ogłoszenia

18.05.2012

Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Rektora nr 2/2012 z dnia 06.02.2012r. informuje, iż zostały podpisane umowy na dostawę odczynników chemicznych, sączków i bibuł filtracyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 54 części. W dniu 17.05.2012 r. nr sprawy AZP/PN/6/2011 zostały podpisane umowy na 24 niżej wymienione części:

Część 1 –  Dostawa podstawowych odczynników chemicznych

Część 2 –  Dostawa sączków i bibuł filtracyjnych

Części 4–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 6–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 11–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 12–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 13–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 15–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 17–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 18–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 19–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 21–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 22–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 24–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 27–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 28–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 32–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 34–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 36–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 43–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 44–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 48–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 49–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych,

Części 51–  Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych.

Przy składaniu zamówień prosimy o zlokalizowanie swoich odczynników w konkretnym zadaniu i kierowanie zamówienia do Sekcji Zaopatrzenia do Pani Renaty Parchety nr tel. 81 445 65 55.


« wstecz