[ MENU DODATKOWE ]


   SEKCJA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ
  robota budowlana

  2012-10-31Budowa Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w LublinieAZP/PN/p-5 mln/1/2012
  2009-12-17Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PN/p-5 150 euro/1/2009