BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Zdrowe odżywianie człowieka – mity czy rzeczywistość?

1. Nazwa Jednostki : Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

 

2. Temat projektu : Zdrowe odżywianie człowieka – mity czy rzeczywistość?

 

3. Autor(rzy) projektu:

  • Osoba odpowiedzialna : Bożena Kiczorowska, dr hab., 48 81 4456915, e-mail: bozena.kiczorowska@up.lublin.pl
  • Wykonawcy : dr hab. Renata Klebaniuk,prof. nadzw. UP, dr hab. Anna Winiarska-Mieczan, dr hab. Małgorzata Kwiecień, dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, dr inż. Robert Krusiński, dr inż. Wioleta Samolińska, mgr inż. Maciej Bąkowski, mgr inż. Justyna Widz

 

4. Opis projektu:

Nowoczesne technologie przetwórstwa żywności pochodzenia roślinnego mogą różnicować skład chemiczny oraz wartość odżywczą produktu od surowca. Modyfikacje składu chemicznego czasami są konieczne, by surowiec wykorzystać żywieniowo, ale czasami bywają niepożądane. Z tego powodu mają one istotny wpływ na zdrowie konsumenta. Nowoczesne procesy przetwórcze mogą również kształtować właściwości fizyczne produktów, jak: kształt, teksturę, a nawet aromat.Dlatego poszukamy odpowiedzi na pytania: Czy istnieje zdrowa żywność? Czy istnieje zdrowe odżywianie? Jakie ma znaczenie żywność typu lightoraz fit. Jaką rolę pełnią diety? Czy dieta to potrzeba, konieczność czy wybryk?

Poznamy rolę: przypraw - ich wpływ, na jakość żywności; substancji aktywnych roślin - ich stymulującą rolę w organizmie, a także ciemną stronę – możliwe działanie trujące i/lub halucynogenne.Warsztaty – wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania żywieniowego – zasady racjonalnego żywienia, produkty żywnościowe w racjonalnej diecie.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

technologia żywności, bezpieczeństwo żywności, spożywczy, dietetyka, gastronomia, biologia, chemia

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, sala wykładowa, pracownia komputerowa Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, czas trwania: wykład + dyskusja–45-60 min.; warsztaty w pracowni komputerowej – 45 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład + dyskusja

Warsztaty w pracowni komputerowej

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

Wykład – prezentacja multimedialna – bez ograniczeń– optymalnie do 60 osób

Warsztaty w pracowni komputerowej– max. 15 osób

« wstecz