BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

W świecie bioinformacji

 

1. Nazwa Jednostki: Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej

 

 

2. Temat projektu: W świecie bioinformacji

 

3. Autor(rzy) projektu:
Marcin Pastwa, Marek Babicz
• Osoba odpowiedzialna: Marcin Pastwa, dr inż., 880 807 386,
e-mail: marcin.pastwa13@gmail.com
• Wykonawca: dr inż. Marcin Pastwa

 

4. Opis projektu:
Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami biologii molekularnej (w szczególności genetyki molekularnej) oraz możliwościami jakie stwarzają narzędzia bioinformatyczne i elektroniczne bazy danych biologicznych w badaniach prowadzonych na ludziach i zwierzętach. Podczas zajęć zmierzymy się z pytaniami: czym jest bioinformacja, czy GMO jest niebezpieczne, czy genom człowieka można zapisać na dysku komputera oraz czy możemy edytować DNA w żywej komórce, czym jest medycyna spersonalizowana oraz przed jakimi wyzwaniami (w zakresie omawianych problemów) stoi współczesny człowiek.
Projekt przewiduje jedną z dwóch form (do wyboru): wykładu i dyskusji lub warsztatów (warsztaty przewidziane w sali komputerowej, gdzie wykonywane będą zajęcia praktyczne).

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:
Szkoły rolnicze, licea ogólnokształcące, technika, gimnazja

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:
Szkoła zainteresowana projektem (opcja 1) lub Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 (opcja 2), czas trwania: opcja 1 – 60 min; opcja 2 – 135 min – zajęcia na sali komputerowej, wykonywanie zadań praktycznych)

 

7. Forma realizacji projektu:
opcja 1 – wykład + dyskusja (prezentacja multimedialna)
opcja 2 – warsztaty (zajęcia w sali komputerowej)

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):
opcja 1 –60 osób
opcja 2 – 20 osób

 

« wstecz