BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Co w zwierzętach „gra”?

1. Nazwa Jednostki : Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

 

2. Temat projektu :Co w zwierzętach „gra”?

 

3. Autor(rzy) projektu:

  • Osoba odpowiedzialna : Renata Klebaniuk, dr hab.prof. nadzw. UP, 81 4456819, e-mail: renata.klebaniuk@up.lublin.pl
  • Wykonawcy : dr hab. Bożena Kiczorowska, dr hab. Małgorzata Kwiecień, dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, mgr inż. Maciej Bąkowski, mgr inż. Justyna Widz

 

4. Opis projektu:

Poznamy korzyści i zagrożenia nowoczesnych technologii przetwarzania pasz, które mogą redukować substancje antyżywieniowcze w paszach, zwiększać strawność skrobi, ale i obniżyć jakość białka oraz tłuszczu czy przyczynić się do strat niektórych witamin. Pokazowo zaprezentowane zostaną nowoczesne metody badań na zwierzętach, celowość prowadzenia takich badań, analiza wyników doświadczeń i ich wykorzystanie w praktyce (m.in. przeciwdziałanie niedoborom składników pokarmowych, makro- i mikroelementów oraz witamin w żywieniu zwierząt). Zgłębimy wiedzę na temat wykorzystania stymulującej roli substancji obecnych w ziołach w modyfikacji metabolizmu zwierząt, a także poznamy ciemną stronę ziół – możliwe działanie trujące. Tematyka zajęć ma na celu zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowań w zakresie nauk ścisłych, biologiczno-weterynaryjnych.

Warsztaty - praktyczne bilansowanie dawek pokarmowych i mieszanek paszowych dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich, w zależności od systemu żywienia i sposobu utrzymania.

Zajęcia w laboratoryjne – oznaczenia przykładowych składników w materiałach biologicznych.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

weterynaryjnym, rolniczym, hodowlanym, biologicznym i ogólnym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13,sala wykładowa, pracownia komputerowa Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, pomieszczenia laboratoryjne Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii, czas trwania: wykład + dyskusja – 45-60 min.; zajęcia laboratoryjne – 45 min.; warsztaty w pracowni komputerowej – 45 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład + dyskusja

Zajęcia laboratoryjne

Warsztaty w pracowni komputerowej

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

Wykład – prezentacja multimedialna – bez ograniczeń– optymalnie do 60 osób

Zajęcia laboratoryjne – 6 osób

Warsztaty w pracowni komputerowej – max. 15 osób

« wstecz