BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Bioróżnorodność wokół nas, czyli co ważniejsze – świnia czy panda?

1. Nazwa Jednostki : Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej

 

2. Temat projektu :Bioróżnorodność wokół nas, czyli co ważniejsze – świnia czy panda?

 

3. Autor(rzy) projektu:

  • Osoba odpowiedzialna :Marek Babicz, dr hab. prof. nadzw., 814456803, email: marek.babicz@up.lublin.pl
  • Wykonawca :mgr inż. Marcin Hałabis

 

4. Opis projektu:

Intensywna działalność człowieka w różnych dziedzinach gospodarki, w tym w rolnictwie wpływa negatywnie nie tylko na środowisko naturalne, ale również na organizmy je zasiedlające. Obecnie obserwuje się, że coraz więcej gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Z uwagi na fakt, że bioróżnorodność stanowi podstawę życia ludzi należy podjąć działania zmierzające do utrzymania jak największej zmienności genetycznej w świecie zwierząt. Dotyczy to nie tylko znanych gatunków zwierząt dzikich takich, jak np. pandy, ale również zwierząt gospodarskich, w tym świń, bydła i koni.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Szkoły rolnicze, licea ogólnokształcące, gimnazja

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Szkoła zainteresowana projektem lub Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, czas trwania: 45 min

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład+dyskusja

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

35 osób

« wstecz