BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Żywność ekologiczna – zdrowie czy moda?

1. Nazwa Jednostki: Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

 

2. Temat projektu: Żywność ekologiczna – zdrowie czy moda?

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel., adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna : Aneta Brodziak, dr, 81 4456704, e-mail: aneta.brodziak@up.lublin.pl
  • Wykonawca : dr Aneta Brodziak, dr Piotr Stanek, dr hab. Jolanta Król, dr Andrzej Lisowski

 

4. Opis projektu:

W ramach warsztatów uczestnicy dowiedzą się jaka żywność określana jest jako ekologiczna, poznają zasady jej produkcji i czym się wyróżnia. Dowiedzą się także jaka jest różnica między konwencjonalnymi a ekologicznymi produktami żywnościowymi, w tym jak rozpoznać prawdziwe produkty eko na półce sklepowej. Zostanie rozstrzygnięte pytanie zawarte w tytule projektu – czy rzeczywiście żywność ekologiczna jest zdrowsza, czy to tylko chwyt marketingowy. Uczestnicy będą mogli porównać ekologiczne i klasyczne produkty żywnościowe, w tym zwłaszcza produkty mleczne i mięsne, m.in. oceniając je organoleptycznie – ocena barwy, konsystencji, zapachu i smaku. Na zakończenie wybiorą najlepszy ich zdaniem produkt.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Liceum ogólnokształcące i profilowane, technikum o różnych profilach

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, sala ćwiczeniowa, czas realizacji: 45-60 min.

 

7. Forma realizacji projektu (np.: wykład+dyskusja, warsztaty, zajęcia laboratoryjne, zajęcia terenowe):

Wykład+dyskusja, warsztaty

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

25 osób

« wstecz