BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Zwierzęta wokół nas – jak rozpoznać kto tu był?

1. Nazwa Jednostki: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

 

2. Temat projektu: Zwierzęta wokół nas – jak rozpoznać kto tu był?

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna : Wójcik Mariusz, dr, 81 4456922, mariusz.wojcik@up.lublin.pl
  • Wykonawca: Wójcik Mariusz, dr, 81 4456922, mariusz.wojcik@up.lublin.pl

 

4. Opis projektu:

Dzikie zwierzęta żyją w naszej bliskości, jednak rzadko są przez nas zauważane. Zwierzęta starają się unikać człowieka kojarząc go z zagrożeniem. Środowisko ich życia jest dla nas trudno dostępne a pory aktywności przypadają głównie na godziny nocne. Ważnym elementem stwierdzania obecności zwierząt jest obserwacja śladów pozostawianych przez nie w środowisku. Stwierdzanie pobytu zwierząt po śladach wykorzystywane jest również przy ocenie liczebności niektórych gatunków lub przy ocenie szkód w uprawach rolnych. W prezentacji przedtawione zostaną różnego typu ślady (tropy, legowiska, odchody, zgryzienia, szczątki itp.) obecności wybranych gatunków ssaków oraz ptaków.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Biologicznym, ogólnym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13 lub

możliwy wyjazd do szkoły,

45-60 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład (prezentacja multimedialna) i dyskusja,

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

Uzależniona wielkością sali wykładowej (do ustalenia)

« wstecz