BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Warsztaty behawiorystyczne

1. Nazwa Jednostki: Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej

 

2. Temat projektu: Warsztaty behawiorystyczne

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna: Wanda Krupa, dr inż., 81 445 67 54; 600 342 330; e-mail: wanda.krupa@up.lublin.pl
  • Wykonawca :Wanda Krupa, dr inż.

 

4. Opis projektu:

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z tematyką studiów na kierunku Behawiorystyka zwierząt realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W ramach warsztatów przybliżona zostanie specyfika pracy behawiorysty oraz potencjalne możliwości modyfikacji zachowań występujących u zwierząt. Uczestnicy będą mogli poznać najczęstsze problemy behawioralne u różnych gatunków zwierząt i sposoby przeciwdziałania im. Będą mieli także możliwość nauczenia się podstawowych zasad bezpiecznego kontaktu z różnymi zwierzętami oraz zweryfikować swoją wiedzę na temat zaburzeń behawioru i zachowań niepożądanych.

 

 

 

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Profil biologiczny/humanistyczny/społeczny

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Szkoła zainteresowana projektem, 45-60 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Warsztaty

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

30 osób

« wstecz