BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Ultrasonograficzne metody oceny przyżyciowej zwierząt

1. Nazwa Jednostki: Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego

 

2. Temat projektu: Ultrasonograficzne metody oceny przyżyciowej zwierząt

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna: Andrzej Junkuszew, dr hab., 81 4456007,

e-mail: andrzej.junkuszew@up.lublin.pl

  • Wykonawca: dr hab. Andrzej Junkuszew, dr inż. Paweł Żółkiewski

 

4. Opis projektu:

Otłuszczenie tuszy w momencie uboju zwierzęcia ma istotny wpływ na jej wartość rynkową. Tusze zwierzęce o małym otłuszczeniu wewnętrznym i dużym procentowym udziale mięsa są towarem szczególnie poszukiwanym na rynku. W celu dokładniejszego oszacowania ilości tłuszczu należy poszukiwać adekwatnych metod oceny. Technologia USG pozwala na uzyskiwanie dobrej jakości obrazów przekrojów tkanek, wykonanych na żywych zwierzętach. Należy podkreślić, że ważną zaletą wykorzystania ultrasonografii w omawianej dziedzinie jest jej nieinwazyjny charakter. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną pozyskiwania obrazów ultrasonograficznych przy pomocy różnej aparatury, pomiarów tłuszczu podskórnego, głębokości mięśnia, ocena kondycji. Dodatkowo przedstawione zostanie zastosowanie ultrasonografii do badania morfologii wymienia i kanału strzykowego (interpretacja obrazu; możliwości pomiarowe (ściana strzyka i kanał strzykowy–związek z jakością higieniczną mleka).

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Rolniczym, hodowla zwierząt

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Dydaktyczno-Badawcza Stacja Małych Przeżuwaczy w Bezku, czas trwania: 2 godz.

 

7. Forma realizacji projektu:

Warsztaty terenowe

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

30 osób

« wstecz