BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Techniki GIS w ochronie i kształtowaniu krajobrazu – wykorzystanie aplikacji na smartphony

1. Nazwa Jednostki: Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody

 

2. Temat projektu: Techniki GIS w ochronie i kształtowaniu krajobrazu – wykorzystanie aplikacji na smartphony

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel., adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna: Malwina Michalik-Śnieżek, mgr inż., 81 4610061 w. 319, 503508961, e-mail: malwina.sniezek@up.lublin.pl
  • Wykonawca: mgr inż.Malwina Michalik-Śnieżek

 

4. Opis projektu:

Wykorzystując urządzenia mobilne uczestników (smartphony) oraz aplikacje przeznaczone dla urządzeń mobilnych, uczestnicy w trakcie realizacji warsztatów terenowych zapoznają się z możliwościami tworzenia, prezentowania i udostępniania różnego typu map analizowanego obszaru, np.: (1) lokalizacji obszarów najbardziej przyjaznych dla mieszkańców danej miejscowości (tj. bezpiecznych, pięknych, oddziałujących inspirująco i kulturotwórczo, oddziałujących prozdrowotnie itp.) lub (2) obszarów i obiektów degradujących środowisko (rejony zanieczyszczenia powietrza, wód, wzmożonego hałasu, zaśmiecone itp.) oraz szpecących krajobraz danego obszaru. Warsztaty mogą być realizowane na terenie miasta Lublin lub na terenie innych miejscowości. Uczestnicy warsztatów muszą być wyposażeni w urządzenia mobilne z możliwością mobilnego korzystania z Internetu.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Liceum ogólnokształcące i profilowane, technikum o różnych profilach

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Szkoła zainteresowana projektem lub Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 37, sale Zakładu, czas realizacji: 45-60 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Warsztaty, zajęcia interaktywne

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

12 osób

« wstecz