BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Specyfika ekosystemów wód płynących

1. Nazwa Jednostki: Katedra Hydrobiologii

 

2. Temat projektu: Specyfika ekosystemów wód płynących

 

3. Autor (rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna: Andrzej Demetraki-Paleolog, dr hab., 81 4610061 w. 307, 604 623 521, e-mail: daga@pro.onet.pl
  • Wykonawca: dr hab. Andrzej Demetraki-Paleolog

 

4. Opis projektu:

Wykład przedstawiający najciekawsze cechy i właściwości funkcjonowania ekosystemów wód płynących i zbiorników zaporowych. W ramach wykładu będzie zaprezentowana charakterystyka specyfiki funkcjonowania rzek. Zostaną Przedstawione i wyjaśnione najnowsze koncepcje funkcjonowania rzeki, oraz wyjaśnione przyczyny trudności związanych z utrzymaniem w czystości i równowadze ekologicznej dużych rzek Polski i Świata. Szczególna uwaga będzie poświęcona statusowi ekologicznemu, różnorodności gatunkowej oraz stabilności wód płynących i zbiorników zaporowych.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Ogólnym i przyrodniczo-biologicznym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Szkoła zainteresowana projektem lub Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 37, sala dydaktyczna Katedry, czas trwania: 60 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład i prezentacja lub dyskusja poprzedzona wykładem i prezentacją

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

Do uzgodnienia

« wstecz