BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11



Oferujemy...

Ryba…, a czy zawsze świeża? Czyli jak ocenić jakość ryb przy zakupie

1. Nazwa Jednostki: Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

 

2. Temat projektu: Ryba…, a czy zawsze świeża? Czyli jak ocenić jakość ryb przy zakupie

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna: Piotr Skałecki,dr inż., 81 4456621, e-mail: skalka_p@op.pl
  • Wykonawca: dr inż. Piotr Skałecki

 

4. Opis projektu:

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z metodami oceny wartości użytkowej i świeżości ryb. Każdy z uczestników pokazu będzie mógł samodzielnie ocenić organoleptycznie świeżość ryb.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Ogólnym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13/p. 135, czas trwania: 60 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Warsztaty, zajęcia laboratoryjne, pokaz, dyskusja

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

15 osób

« wstecz