BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Odkrywamy tajemnice mleka

1. Nazwa Jednostki: Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

 

2. Temat projektu:Odkrywamy tajemnice mleka

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna : Monika Kędzierska-Matysek,dr inż.,81 4456856, e-mail: monikakedzierskamatysek@onet.poczta.pl
  • Wykonawca : dr inż. Monika Kędzierska-Matysek, dr Anna Wolanciuk, dr inż. Barbara Topyła

 

4. Opis projektu:

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość oceny stanu dyspersji tłuszczu w mleku surowym oraz spożywczym. Każdy z uczestników pokazu będzie mógł samodzielnie wykonać preparat mikroskopowy i zmierzyć średnice kuleczek tłuszczowych. Zostanie zaprezentowany aparat InfraredMilk Analyzer wykorzystywany do oznaczania składu chemicznego mleka (zawartości tłuszczu, białka, laktozy, suchej masy). Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z metodami wykrywania zafałszowań mleka, sprawdzenia jego świeżości.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Ogólnym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13/p. 135, czas trwania: 90 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Warsztaty, zajęcia laboratoryjne, pokaz, dyskusja

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

15 osób

« wstecz