BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Ocena mikrobiologiczna żywności pochodzenia zwierzęcego

1. Nazwa Jednostki : Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

 

2. Temat projektu: Ocena mikrobiologiczna żywności pochodzenia zwierzęcego

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna : Andrzej Lisowski,dr inż.,81 4456574, 506 975 349, e-mail: brodacz1510@tlen.pl
  • Wykonawca : dr inż. Andrzej Lisowski, dr inż. Paweł Żółkiewski

 

4. Opis projektu:

Problematyka bezpieczeństwa i higieny żywności uważana jest za priorytetową, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Badania dotyczące określenia poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych surowców i produktów gotowych mogą informować o higienie procesu lub nieprawidłowościach technologicznych, a także o zagrożeniach bezpieczeństwa zdrowia konsumenta. W ramach warsztatów przedstawione zostaną nowoczesne metody identyfikacji mikroorganizmów występujących w żywności. Uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania próbek żywności do badań mikrobiologicznych. Ocenią również występowanie drobnoustrojów chorobotwórczych oraz potencjalnie chorobotwórczych w żywności.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Biologicznym, technika rolnicze, technika weterynaryjne

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania :

Uczelnia, ul. Akademicka 13, pracownia mikrobiologiczna – sala ćwiczeniowa, czas trwania: 45-60 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Zajęcia laboratoryjne

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

30 osób

« wstecz