BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Obce i inwazyjne gatunki ryb w Polsce i ich wpływ na ekosystemy wodne

1. Nazwa Jednostki: Katedra Hydrobiologii

 

2. Temat projektu: Obce i inwazyjne gatunki ryb w Polsce i ich wpływ na ekosystemy wodne

 

3. Autor (rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna: Jacek Rechulicz, dr, 81 4610061 w. 309, 608518195, e-mail: jacek.rechulicz@up.lublin.pl
  • Wykonawca: dr Jacek Rechulicz

 

4. Opis projektu:

Podczas wykładu przedstawione będą zagadnienia związane z introdukcją oraz zjawiskiem inwazji nowych gatunków ryb do ekosystemów wodnych. Wykład przybliży słuchaczom informacje dotyczące czasu i okresu pojawienia się, dróg migracji i rozprzestrzeniania się wybranych gatunków ryb inwazyjnych. Scharakteryzowane będą podstawowe cechy inwazyjnych hydrobiontów odpowiadające za sukces ich inwazji oraz korzyści i zagrożenia związane z wprowadzaniem nowych gatunków do ekosystemów wodnych Polski. Ponadto na podstawie dostępnej literatury i własnych obserwacji przedstawiony zostanie wpływ gatunków inwazyjnych na ekosystemy naturalne.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Biologicznym, przyrodniczym, rolniczym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 37, sala wykładowa, czas trwania: 45-60 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład + dyskusja

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

30 - 40 osób

« wstecz