BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Nie tylko od krowy... czyli o mleku różnych gatunków ssaków

1. Nazwa Jednostki: Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

 

2. Temat projektu: Nie tylko od krowy... czyli o mleku różnych gatunków ssaków

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna : Ewa Januś, dr hab., 81 4456853,

e-mail: ewa.janus@up.lublin.pl

  • Wykonawca : dr hab. Ewa Januś

 

4. Opis projektu:

Mleko to pokarm, który charakteryzuje się bogatym składem chemicznym i wysoką wartością biologiczną. W skład mleka wchodzi bowiem około 700 składników, w tym ponad 400 kwasów tłuszczowych oraz znaczna liczba białek, laktoza, sole mineralne, witaminy, enzymy, hormony i wiele innych. Zawartość i wzajemne proporcje poszczególnych składników mleka, wartość energetyczna i zawartość substancji biologicznie czynnych są różne w zależności od tego, czy mleko pochodzi od krowy, owcy, czy lamy. Człowiek, w przeciwieństwie do innych ssaków, nie kończy swojej przygody z mlekiem wraz z końcem okresu niemowlęctwa. Dzieje się tak, ponieważ ludzie nauczyli się pozyskiwać mleko od zwierząt. Do celów spożywczych pozyskuje się je tylko od niektórych gatunków z powodu tradycji i przyzwyczajeń oraz faktu, że nie każde mleko nadaje się do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub jego skład nie jest odpowiednio zbilansowany. W globalnej produkcji mleka znaczenie ma obecnie 5 gatunków ssaków, ale w wielu regionach świata wykorzystuje się także (na znacznie mniejszą skalę) mleko innych gatunków. W trakcie realizacji projektu uczestnicy zostaną zapoznani m.in. ze znaczeniem poszczególnych gatunków ssaków w produkcji mleka, ich pogłowiem i rozmieszczeniem na świecie, składem chemicznym i właściwościami funkcjonalnymi mleka różnych gatunków oraz wykorzystaniem mleka nie tylko do celów spożywczych. Zaprezentowane będą także niektóre produkty wytworzone z mleka różnych gatunków ssaków.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Liceum ogólnokształcące i profilowane, technikum o różnych profilach

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Szkoła zainteresowana projektem lub Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, czas realizacji: 45 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład z pokazem + dyskusja

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

30 osób

« wstecz