BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Małe przeżuwacze w ochronie środowiska przyrodniczego i zachowaniu bioróżnorodności

1. Nazwa Jednostki: Katedra Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego

 

2. Temat projektu: Małe przeżuwacze w ochronie środowiska przyrodniczego i zachowaniu bioróżnorodności

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna : Tomasz M. Gruszecki, prof. dr hab.,81 4456725,

e-mail: tomasz.gruszecki@up.lublin.pl

  • Wykonawca :dr hab. prof. nadzw. UPAnna Szymanowska, dr hab. Andrzej Junkuszew, dr inż. Krzysztof Patkowski, dr inż. Wiktor Bojar, dr inż.Marek Szymanowski

 

4. Opis projektu:

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z problematyką dotyczącą ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich oraz wykorzystanie małych przeżuwaczy (owce, kozy) do ochrony terenów przyrodniczo cennych. Projekt będzie realizowany w formie wyjazdu terenowego/warsztatów w Dydaktyczno- Badawczej Stacji Doświadczalnej Małych Przeżuwaczy w Bezku oraz rezerwacie przyrody w Stawskiej Górze.

Wizyta w tych obiektach połączona będzie z wykładem dotyczącym w/w problematyki. Uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi problemami związanymi z hodowlą zwierząt populacji chronionych, a na terenie Rezerwatu z praktycznym wykorzystaniem owiec do czynnej ochrony siedliska przyrodniczego.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Biologicznym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Dydaktyczno-Badawcza Stacja Doświadczalna Małych Przeżuwaczy w Bezku, Rezerwat Stawska Góra, czas trwania: 5-6 godzin w okresie 15.05. – 30.09.

 

7. Forma realizacji projektu:

Zajęcia terenowe

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

30 osób

« wstecz