BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Dzieci morza i wiatru – czyli fascynujący świat koni

1. Nazwa Jednostki: Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

 

2. Temat projektu: Dzieci morza i wiatru – czyli fascynujący świat koni

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna :Izabela Wilk, dr inż., 81 4456503, e-mail: wilk.iza@wp.lublin.pl
  • Wykonawca: dr inż. Izabela Wilk, dr inż. Michał Pluta

 

4. Opis projektu:

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi użytkowania koni, ich różnorodności rasowej oraz miejsca koni i jeździectwa we współczesnym społeczeństwie. W czasie trwania projektu przewidziana jest prezentacja multimedialna, w której zawarte będą informacje o najważniejszych rasach koni, ich budowie, podstawowych chodach, rzędzie jeździeckim,. itp. W trakcie wykładu oraz po jego zakończeniu przewidziana jest dyskusja z uczestnikami. Następnie planowana jest praktycznaczęść zajęć, które zostaną przeprowadzone w stajni. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z codziennymi zabiegami pielęgnacyjnymi, dopasowaniem rzędu jeździeckiego i rutynową obsługą koni. Przewidziana jest również prezentacja koni rasy kuc feliński jako przedstawicieli jedynej rodzimej rasy kuców. Kuce te zostały wyhodowane dzięki twórczej myśli Profesora Ewalda Sasimowskiego i zaangażowaniu pracowników Katedry Hodowli i Użytkowania Koni byłej Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Ogólnokształcącym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Ośrodek jeździecki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Doświadczalna 50, czas trwania: 90 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład + dyskusja, zajęcia praktyczne na terenie ośrodka

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

20 osób

« wstecz