BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Drobne zbiorniki wodne: rola w ekosystemie i ochronie różnorodności biologicznej

1. Nazwa Jednostki: Katedra Hydrobiologii

 

2. Temat projektu: Drobne zbiorniki wodne: rola w ekosystemie i ochronie różnorodności biologicznej

 

3. Autor (rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna: Wojciech Płaska, dr, 81 4610061 w.309,

e-mail: wojciech.plaska@up.lublin.pl

  • Wykonawca: dr Wojciech Płaska

 

4. Opis projektu:

Zapoznanie młodzieży z zagadnieniami związanymi z ochroną bioróżnorodności i funkcjonowaniem drobnych zbiorników wodnych, a następnie zapoznanie ich z przedstawicielami wodnej makrofauny bezkręgowej występującej w tych zbiornikach. Tempem i sposobami kolonizacji zbiorników wodnych przez makrofaunę bezkręgową. Charakterystycznymi taksonami występującymi w zbiornikach okresowych. Gatunkami chronionymi i rzadkimi występującymi w drobnych zbiornikach wodnych. Strategie przetrwania w niestabilnych warunkach środowiskowych. Analiza i charakterystyka sieci troficznych funkcjonujących w bezrybnych zbiornikach okresowych. Kolejnym etapem będzie analiza makroskopowa prób makrofauny bezkręgowej i próba oznaczeń wybranych przedstawicieli.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Biologiczno-chemicznym i ogólnym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 37, sala dydaktyczna Katedry, czas trwania: 90 min. Ze względu na konieczność analiz na świeżych próbach warsztaty nie są możliwe do przeprowadzenia w okresie zimowym.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład+dyskusja, warsztaty, zajęcia laboratoryjne z oznaczania makrofauny

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

30 osób

« wstecz