BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Drapieżcy kontra ofiary – czyli jak nie dać się zjeść

1. Nazwa Jednostki: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

 

2. Temat projektu: Drapieżcy kontra ofiary – czyli jak nie dać się zjeść

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna: Wójcik Mariusz, dr, 81 4456922, mariusz.wojcik@up.lublin.pl
  • Wykonawca: Wójcik Mariusz, dr, 81 4456922, mariusz.wojcik@up.lublin.pl

 

4. Opis projektu:

Tematem projektu jest różnorodność formy zachowań antydrapieżniczych wśród zwierząt. Istnieje olbrzymie bogactwo form i sposobów unikania drapieżników. Są to zarówno bierne jak i aktywne mechanizmy.  Wszystkie gatunki korzystają z jakiejś formy obrony przed schwytaniem i zjedzeniem. Te zachowania są niezwykle istotne dla zwierząt – w końcu chodzi o to by nie zostać zjedzonym.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Biologicznym, ogólnym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13 lub

możliwy wyjazd do szkoły,

45-60 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład  (prezentacja multimedialna) i dyskusja,

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

Uzależniona wielkością sali wykładowej (do ustalenia)

« wstecz