BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Dobrostan różnych gatunków zwierząt

1. Nazwa Jednostki: Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej

 

2. Temat projektu: Dobrostan różnych gatunków zwierząt

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel., adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna: Wanda Krupa,dr inż.,81 445 67 54; 600 342 330; e-mail:wanda.krupa@up.lublin.pl
  • Wykonawca :Wanda Krupa, dr inż.

 

4. Opis projektu:

Uczestnicy wykładu będą mogli poznać najnowsze trendy w interpretowaniu pojęcia dobrostanu zwierząt. Uwzględniona zostanie specyfika wymagań gatunkowych odnośnie żywienia, warunków utrzymania, profilaktyki zdrowotnej i leczenia oraz potrzeb behawioralnych zwierząt reprezentujących różne gatunki. W ramach wykładu przewidziana jest weryfikacja wielu stereotypów dotyczących warunków utrzymania zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Profil biologiczny/humanistyczny/społeczny

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Szkoła zainteresowana projektem, 45-60 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład+dyskusja

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

30 osób

« wstecz