BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Czy naturalne toksyny mogą być pożyteczne dla człowieka?

1. Nazwa Jednostki: Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

2. Temat projektu: Czy naturalne toksyny mogą być pożyteczne dla człowieka?

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna : Adam Bownik, dr hab., 814456739,

e-mail: adambownik@wp.pl

  • Wykonawca : dr hab. Adam Bownik

 

4. Opis projektu:

Projekt dotyczy przedstawienia struktury i mechanizmów oddziaływania toksyn naturalnych (pochodzenia bakteryjnego, mykotoksyn, fitotoksyn, czynników produkowanych przez zwierzęta. Ponadto przedstawiony zostanie przegląd aktualnej wiedzy na temat praktycznego wykorzystania toksyn w różnych dziedzinach życia. Będzie to prezentacja ukazująca dużą siłę działania trującegotychsubstancji, z drugiej strony przedstawione zostaną również korzystne dla człowieka możliwości zastosowania ich jako pestycydy, czynniki immunoterapeutyczne, przeciwnowotworowe oraz czujniki środowiskowe.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Biologiczno-chemicznym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, sala wykładowa, czas trwania:

60 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład+dyskusja

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

100 osób

« wstecz