BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Czy kwas szczawiowy znajdziemy tylko w szczawiu?

1. Nazwa Jednostki : Katedra Biochemii i Toksykologii

 

2. Temat projektu: Czy kwas szczawiowy znajdziemy tylko w szczawiu?

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel., adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna : Iwona Sembratowicz, dr, 81 4456839, e-mail: iwona.s1969@interia.pl
  • Wykonawca : dr Elżbieta Rusinek-Prystupa, mgr Katarzyna Kwiatkowska, mgr Katarzyna Abramowicz

 

4. Opis projektu:

Przeanalizujemy, w jakich produktach spożywczych kryje się kwas szczawiowy.

Spróbujemy wyjaśnić, kto powinien ograniczać te produkty w swojej diecie.

Zastanowimy się, dlaczego do kawy lub herbaty powinno się dodawać mleko.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Liceum ogólnokształcące i profilowane, technikum o różnych profilach

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, sala ćwiczeniowa Katedry , czas trwania: 2 godz.

 

7. Forma realizacji projektu:

Zajęcia laboratoryjne

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

25 osób

« wstecz