BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Czy kupując żywność sugerować się jej barwą?

1. Nazwa Jednostki : Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

 

2. Temat projektu: Czy kupując żywność sugerować się jej barwą?

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel. adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna : Piotr Domaradzki, dr inż., 81 4456536, e-mail:piotr.domaradzki@up.lublin.pl
  • Wykonawca : dr inż. Piotr Domaradzki, dr inż. Małgorzata Ryszkowska-Siwko

 

4. Opis projektu:

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się od czego zależy barwa mięsa i jakie czynniki ją warunkują. Zostanie przedstawiony wpływ metody pakowania mięsa na jego barwę. Uczestnicy zajęć ocenią wizualnie i instrumentalnie barwę mięsa różnych gatunków zwierząt rzeźnych.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Ogólnym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13/p. 135, czas trwania: 60 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Warsztaty, zajęcia laboratoryjne, pokaz, dyskusja

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

15 osób

« wstecz