BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Co w mleku zdrowego piszczy? Jak to znaleźć?

1. Nazwa Jednostki : Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych i Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

 

2. Temat projektu: Co w mleku zdrowego piszczy? Jak to znaleźć?

 

3. Autor(rzy) projektu:

  • Osoba odpowiedzialna : Jolanta Król,dr hab., 81 4456822, e-mail:jolanta.krol@up.lublin.pl
  • Wykonawca : dr hab. Jolanta Król, mgr inż. Agnieszka Wawryniuk, dr Aneta Brodziak

 

4. Opis projektu:

Krótka charakterystyka mleka, w tym omówienie głównych składników prozdrowotnych, wykazujących pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, tj. białka serwatkowe, kwasy tłuszczowe, witaminy, składniki mineralne. W części praktycznej przedstawione zostaną metody oznaczania białek serwatkowych i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach przy wykorzystaniu chromatografii cieczowej (RP-HPLC).

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Liceum ogólnokształcące i profilowane, technikum o różnych profilach

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, sala ćwiczeniowa Katedry, czas trwania: 60-90 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

wykład + zajęcia laboratoryjne

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

15 osób

« wstecz