BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Antarktyda – piękno skute lodem

1. Nazwa Jednostki : Katedra Hydrobiologii

 

2. Temat projektu: Antarktyda – piękno skute lodem

 

3. Autor (rzy) projektu:

  • Osoba odpowiedzialna: Tomasz Mieczan, dr hab., 81 4610061 w. 304 lub 305,

e-mail: tomasz.mieczan@up.lublin.pl

  • Wykonawca: dr hab. Tomasz Mieczan

 

4. Opis projektu:

Celem projektu jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem środowisk lodowcowych Antarktydy. Wykład będzie przedstawiał głównie zagrożenia dla obszarów polarnych, ich różnorodność biologiczną, a także funkcjonowanie antarktycznych stacji badawczych na podstawie własnych doświadczeń Autora, który uczestniczył w 37 Wyprawie Antarktycznej. Przybliżone zostaną informacje o zwyczajach pingwinów, słoni morskich i waleni oraz odkryjemy fascynujący mikro-świat lodowców. Jak się okazuje lodowce dawnej uważane za jałową pustynię, tętnią jednak bogactwem życia. Różnorodność mikroorganizmów środowisk lodowcowych była ważnym kierunkiem badań. Podstawą tych badań była głównie metagenomika. Jest to nowa dziedzina nauki, która poprzez sekwencjonowanie DNA, umożliwia całościową, kompletną analizę genomu drobnoustrojów występujących w danym środowisku. Lodowce, które są największym magazynem wody słodkiej zgromadzonej w hydrosferze, są słabo zbadane jako środowisko życia. Ten słaby stopień poznania, bez wątpienia wiąże się z wieloma trudnościami badawczymi.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Biologicznym, przyrodniczym, rolniczym

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul Dobrzańskiego 37 lub ul Akademicka (do uzgodnienia), sala wykładowa Katedry, czas trwania: 45-60 min.

 

7. Forma realizacji projektu:

Wykład + dyskusja

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

50 osób lub do uzgodnienia

« wstecz