BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferujemy...

Jak wydobyć informację genetyczną z krwi?

1. Nazwa Jednostki: Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

2. Temat projektu: "Jak wydobyć informację genetyczną z krwi?"

 

3. Autor(rzy) projektu (imię, nazwisko, stopień naukowy, tel., adres e-mail):

  • Osoba odpowiedzialna mgr inż. Milena Bajda, dr hab. Brygida Ślaska prof. nadzw. UP
  • Wykonawca mgr inż. Milena Bajda, dr hab. Brygida Ślaska prof. nadzw. UP
  • Telefon 81 445 68 17, 81 445 68 98
  • email milena.bajda@wp.pl, brygida.slaska@up.lublin.pl

 

4. Opis projektu:

Odkrycie kwasów nukleinowych, zarówno DNA jak i RNA było kamieniem milowym dla nauki. Od czasu przedstawienia modelu DNA przez Watsona i Cricka w 1953 roku, zaczęto coraz dokładniej analizować kwasy nukleinowe, by w pełni poznać ich strukturę i funkcję. Jednym z najważniejszych etapów pracy z DNA stanowi prawidłowe pobranie materiału biologicznego, a także jego izolacja i przechowywanie. Bardzo ważny jest etap izolacji, ponieważ musi zapewnić on wysoką jakość preparatu DNA, dzięki czemu umożliwia to wykonanie dalszych analiz w badaniach diagnostycznych. W przypadku człowieka i zwierząt najczęściej wykorzystywanym materiałem biologicznym do izolacji DNA jest krew.

 

5. Projekt adresowany jest do szkół/klas o profilu:

Liceum ogólnokształcące i profilowane, technikum o różnych profilach

 

6. Miejsce realizacji projektu i przewidywany czas jego trwania:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, sala ćwiczeniowa, czas realizacji: 45-60 min.

 

7. Forma realizacji projektu (np.: wykład+dyskusja, warsztaty, zajęcia laboratoryjne, zajęcia terenowe):

Zajęcia laboratoryjne

 

8. Maksymalna liczebność grupy (słuchaczy):

18 osób

« wstecz