wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-45
e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Andrejko, profesor
tel. 81-531-96-49
e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Franciszek Kluza, profesor, tel. 81-531-97-27
  e-mail: franciszek.kluza@up.lublin.pl / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pozostali pracownicy

 • dr inż. Andrzej Masłowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-43
  e-mail: andrzej.maslowski@up.lublin.pl
 • dr inż. Piotr Nakonieczny, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-531-96-66
  e-mail: piotr.nakonieczny@up.lublin.pl / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
 • mgr inż. Beata Zdybel, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-45
  e-mail: beata.zdybel@up.lublin.pl

Doktoranci

 • mgr inż. Sybilla Kłapsia, doktorant / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
 • mgr Marta Krajewska, doktorant, tel. 81 531 96 45