WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

31.05.2016obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Przemysława Bartoszka na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania porównawcze nad kształtowaniem się wybranych wskaźników hematologicznych, biochemicznych i odpornościowych u klaczy Konika polskiego w okresie okołoporodowym”

 

25.05.2016obrony

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr M.Grzybka na stopień doktora nauk weterynaryjnych

20.05.2016

W wyniku wyborów w dniu 19 maja 2016 roku na stanowisko Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wybrano prof. dr hab. Andrzeja Wernickiego

05.05.2016

 Uroczystość wręczenia Dyplomów Lekarza Weterynarii

    
27.04.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt.

26.04.2016obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Olech na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola i znaczenie badań laboratoryjnych w profilaktyce i leczeniu podklinicznych i atypowych stanów niedoborowych u krów mlecznych”

 

04.03.2016obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Beaty Żylińskiej na stopień doktora nauk weterynaryjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena przydatności biomateriałów nanokompozytowych PLDLA/HAp nasączonych alginianem sodu (NA) w przebiegu gojenia doświadczalnych ubytków chrzęstno-kostnych u królików”

03.02.2016
   
03.02.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Histologii i Embriologii Katedry Anatomiii Histologii Zwierząt