WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących

Kirownik: dr hab. Jacek Madany, adiunkt
tel. 81-528-46-00
e-mail: madjac21@wp.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy

  • lek. wet. Wojciech Głuchowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-528-46-93