WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Cezary Kowalski, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-88
e-mail: cezary.kowalski@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Jose Valverde Piedra, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-04/81-445-60-91
  e-mail: jose.valverde@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Artur Burmańczuk, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-54
  e-mail: artur.burmanczuk@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-65
  e-mail: urszula.korzecka@up.lublin.pl / Zakład Patofizjologii
 • dr hab. Beata Łebkowska-Wieruszewska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-56
  e-mail: lebkowska.wieruszewska@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Joanna Wessely-Szponder, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-74
  e-mail: joanna.wessely@up.lublin.pl / Zakład Patofizjologii

Adiunkci

 • dr Agnieszka Chałabis-Mazurek, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-42/81-445-60-91
  e-mail: agnieszka.mazurek@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Marta Wójcik, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-83
  e-mail: marta.wojcik@up.lublin.pl / Zakład Patofizjologii
 • dr Rafał Zań, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-96
  e-mail: rafal.zan@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska

Pracownicy

 • mgr inż. Agnieszka Furmańczyk-Gnyp, specjalista inżynieryjno-techniczny
  e-mail: agnieszka.furmanczyk@up.lublin.pl / Zakład Patofizjologii
 • lek. wet. Krystyna Kursa, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-14/81-445-60-91
  e-mail: krystyna.kursa@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • mgr Monika Osypiuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-68
  e-mail: monika.osypiuk@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • Bożena Polska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-04/81-445-67-65
  e-mail: bozena.polska@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • mgr inż. Andrzej Rumniak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-24
  e-mail: andrzej.rumniak@up.lublin.pl / Zakład Patofizjologii
 • lek. wet. Elżbieta Tusińska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-24
  e-mail: elzbieta.tusinska@up.lublin.pl / Zakład Patofizjologii
 • Grażyna Wołosiuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-14/81-445-60-91
  e-mail: grazyna.wolosiuk@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Ryszard Bobowiec, profesor emerytowany
  e-mail: ryszard.bobowiec@up.lublin.pl / Zakład Patofizjologii
 • prof. dr hab. Halina Kowalska-Pyłka, profesor emerytowany / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • prof. dr hab. Zbigniew Roliński, profesor emerytowany / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • prof. dr hab. Marian Wiśliński, profesor emerytowany / Zakład Patofizjologii