[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1614 rekordów
« 1...5859606162[ 63 ]6465 z 65 »
tytul nazwisko imie ↓ Jednostka telefon mail
dr hab. Chabuz Witold Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła 81-445-68-24
mgr inż. Wawrzkiewicz Witold Pracownia Bioindykacji Środowiska 81-445-68-64 Brak e-maila
dr hab. Kędzierski Witold Katedra Biochemii 81-445-67-86
dr inż. Kowalik Witold Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej 81-531-97-29
- Czubacki Witold Biuro Eksploatacji 81-461-00-61 w. 151 Brak e-maila
mgr Kowalik Witomiła Biuro Komunikacji 81-445-65-47
dr hab. Michałek Władysław Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin 81-445-66-83
prof. dr hab. Wawron Władysław Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt - Brak e-maila
dr hab. Pęczuła Wojciech Zakład Hydrobotaniki 81-461-00-61 w. 311
dr hab. Durlak Wojciech Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii 81-531-96-76
dr Radzki Wojciech Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów 81-462-33-07
dr Płaska Wojciech Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 81-461-00-61 w. 309
mgr inż. Koryciński Wojciech Zakład Gospodarki Leśnej -
mgr Olecki Wojciech Dział Technologii Multimedialnych 81-531-96-35, kom. sł. 572-330-949
dr inż. Misztal Wojciech Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych 81-531-96-08
mgr inż. Mitura Wojciech Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 81-531-97-55
dr inż. Żak Wojciech Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego 81-531-97-39
dr hab. Łopuszyński Wojciech Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej 81-445-61-62
lek. wet. Głuchowski Wojciech Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących 81-528-46-93 Brak e-maila
mgr inż. Kamiński Wojciech Biuro Zaopatrzenia 81-445-66-04
mgr inż. Skiba Wojciech stanowisko ds.aparatury 81-445-66-84
prof. dr hab. Tanaś Wojciech Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego 81-531-97-40
dr hab. Przystupa Wojciech Zakład Informatyki 81-531-96-22
dr Marecki Wojciech Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych 81-445-67-76
mgr Gołębiowski Wojciech Katedra Energetyki i Środków Transportu 81-531-97-22
« 1...5859606162[ 63 ]6465 z 65 »