[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1593 rekordów
« 1...910111213[ 14 ]1516171819 z 64 »
tytul nazwisko ↑ imie Jednostka telefon mail
prof. dr hab. Stasiak Andrzej Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń - Brak e-maila
dr hab. inż. Starek-Wójcicka Agnieszka Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz 81-531-96-47
mgr Starek Anna Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej 81-445-62-27
mgr Stańczak Ilona Biuro Komunikacji 81-445-65-12
- Stankiewicz Kamila Biuro Zaopatrzenia 81-445-65-46 Brak e-maila
dr hab. inż. Stankiewicz Anna Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania 81-531-97-72, pok 129
mgr Stanikowski Piotr Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów 81-462-33-09
dr Staniec Marta Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych 81-528-46-62
dr Stanek Piotr Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 81-445-65-89
mgr Stamirowska Ewa - 445-60-65
mgr inż. Stafińska Katarzyna Biblioteka Gł. - Oddział Udostępniania i Przechowywania Księgozbioru 81-445-62-25
prof. dr. hab. Stadnik Joanna Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością 81-462-33-41
- Stachyra Katarzyna Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
lek. wet. Stachurski Krzysztof Ośrodek Jeździecki 81-710-24-54 Brak e-maila
prof. dr hab. Stachurska Anna Katedra Hodowli i Użytkowania Koni 81-710-24-52
dr Stachowicz Jadwiga Katedra Chemii 81-445-65-26
mgr inż. Sprawka Maciej Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego 81-531-97-39
- Sprawka Alicja Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
- Sówka Bożena Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
dr Sozoniuk Magdalena Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 81-445-69-28
dr hab. Sowińska-Świerkosz Barbara Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody 81-461-00-61 w. 320
dr Sowa Sylwia Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 81-445-68-66
dr Sosnowska Bożena Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego 81-462-34-01
dr Sosnowska Małgorzata Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej 81-445-60-65
prof. dr hab. Sopińska Antonina Zakład Chorób Ryb i Biologii 81-445-67-07
« 1...910111213[ 14 ]1516171819 z 64 »