[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1595 rekordów
« 1...56789[ 10 ]1112131415 z 64 »
tytul nazwisko ↓ imie Jednostka telefon mail
mgr inż. Dębska Anna Biuro Wymiany Akademickiej 81-445-65-80
dr Dmitruk Marta Zakład Biologii Roślin 81-445-68-13
dr Dmoch Małgorzata Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności 81-445-60-72
dr Dmoch Małgorzata Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności 81-445-60-72
mgr Dobrzańska Magdalena Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku 81-445-65-35
prof.dr hab. Dobrzański Bohdan Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii 81-531-96-80
mgr Dojutrek Magdalena Biuro Płac 81-445-67-58 Brak e-maila
prof. dr hab. Dolatowski Zbigniew Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością - Brak e-maila
prof. dr hab. Doliński Romuald Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 81-445-69-20 Brak e-maila
dr Domagała Dorota Pracownia Teorii Eksperymentu i Biometrii 81-531-96-24
dr Domańska Jolanta Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych 81-445-60-18
dr hab. Domaradzki Piotr Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności 81-445-66-50
dr inż. Domin Marek Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego 81-531-96-66
mgr inż. Domżał Beata Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów 81-462-33-46
prof. dr hab. inż. Dorozhynskyy Oleksandr Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej 81-524-81-21
dr Drabik Agata Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych 81-445-66-14
dr Drabik Agata Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych -
dr inż. Drabowicz-Żybura Magda Katedra Podstaw Techniki 81-531-96-89, pok 1.71
prof. dr hab. Dreszer Kazimierz Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego - Brak e-maila
prof. dr hab. Drozd Leszek Zakład Gospodarki Łowieckiej 81-445-60-23
mgr inż. Drozd Cezary Biuro Eksploatacji 81-531-96-05
lek. wet. Drozd Łukasz Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia 81-445-62-56
mgr Drozd Justyna Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku 81-445-65-35
mgr Drozd-Małaj Anna Biblioteka Gł. - Oddział Gromadzenia, Opracowywania i Automatyzacji 81-445-62-24
- Duch Michał Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku - Brak e-maila
« 1...56789[ 10 ]1112131415 z 64 »