[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1612 rekordów
[ 1 ]23456 z 65 »
tytul nazwisko ↑ imie Jednostka telefon mail
dr Żylińska Beata Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt 81-528-46-75
- Żydek Aleksander Dział Administracyjno-Gospodarczy 81-445-66-26 Brak e-maila
- Żydek Grażyna Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 81-445-68-55
- Żybura Anna Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
mgr inż. Żybura Monika Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody 81-461-00-61 w. 318
dr Żuraw Beata Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 81-461-00-61 w. 304
mgr Żuraw Monika Biblioteka Gł. - Oddział Wydawnictw Ciągłych 81-445-62-26
dr Żuraw Beata Zakład Gospodarki Leśnej 81-445-60-26
dr. hab. Żukowska Grażyna Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami 81-524-81-54
- Żuk-Wojciechowska Wiesława Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
dr Żółkiewski Paweł Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła 81-445-65-74
dr Żmuda Andrzej Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych 81-528-46-57
mgr Żegleń Michał Centrum Sportowo-Rekreacyjne 81-445-61-33 Brak e-maila
dr hab. Żebrowska Jadwiga Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych 81-445-60-29
- Żądło Stefan Biuro Eksploatacji 81-461-00-61 w. 233 Brak e-maila
dr inż. Żak Wojciech Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego 81-531-97-39
dr inż. Zubala Tomasz Zakład Inżynierii Ekologicznej 81-524-81-47
mgr Zmysłowska Anna Zespół Języka Angielskiego i Łaciny 81-531-96-18
dr hab. Złotek Urszula Katedra Biochemii i Chemii Żywności 81-462-33-28
prof. dr hab. Ziółkowska Grażyna Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej - Brak e-maila
dr Ziomek Monika Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia 81-445-65-28
dr Ziomek Mirosław Centrum Kultury i Folkloru Wsi 81-441-14-92 Brak e-maila
- Zioło Jerzy Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa 81-461-00-61 w.246 Brak e-maila
dr hab. Zimowska Beata Zakład Fitopatologii i Mykologii 81-524-81-10
dr Ziętek Jerzy Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych 81-528-46-59/ 81-528-46-71
[ 1 ]23456 z 65 »