[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1612 rekordów
« 1234[ 5 ]678910 z 65 »
tytul nazwisko imie Jednostka telefon mail ↑
prof. dr hab. Gruszecki Tomasz M. Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera 81-445-67-25
dr Czernecki Tomasz Centralne Laboratorium Badawcze 81-531-97-77,693088881
dr Czernecki Tomasz Poradnia Dietetyczna 81-462-33-68
inż. Chmurski Tomasz Centrum Kultury i Folkloru Wsi 81-441-14-92
mgr inż. Kramek Tomasz Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem 81-531-97-22
mgr inż. Teterycz Dorota Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż 81-462-33-09
dr hab. Wyłupek Teresa Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej 81-445-68-94
mgr Rusinek Teresa Dział Administracyjno-Gospodarczy 81-445-60-60
prof. dr hab. Korniłłowicz-Kowalska Teresa Pracownia Mikologiczna 81-524-81-49
mgr inż. Chabuz Teresa Dział Finansowo-Księgowy 81-445-65-10
dr Milczak Andrzej Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących 81-528-46-14, 81-445-46-44
lek. wet. Wawak Tatiana Katedra Biochemii -
dr hab. Paszko Tadeusz Katedra Chemii 81-445-66-40
mgr inż. Genca Tadeusz Biuro Inwestycji i Nadzoru Budowlanego 81-445-65-63
prof. dr hab. Filipek Tadeusz Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 81-445-60-44
dr Ignaciuk Szymon Zakład Matematyki 81-445-68-40
dr Szot Iwona Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii 81-531-96-79
dr Wesołowska Sylwia Zakład Biologii Gleby 81-524-81-26
mgr inż. Tryk Sylwia Biuro Płac 81-445-66-07
dr Szymańczyk Sylwia Katedra Fizjologii Zwierząt 81-445-60-47
dr Sowa Sylwia Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 81-445-68-96
dr hab. Okoń Sylwia Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 81-445-69-20
lek. wet. Mozel Sylwia Zakład Anatomii Zwierząt 81-445-68-75
dr Golian Sylwia Katedra Turystyki i Rekreacji 81-445-68-33
dr hab. Andruszczak Sylwia Zakład Ekologii Rolniczej 81-445-66-87
« 1234[ 5 ]678910 z 65 »