[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1613 rekordów
« 123[ 4 ]56789 z 65 »
tytul nazwisko imie Jednostka telefon mail ↑
mgr Szuma Urszula Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego 81-531-96-14
- Słupska-Dębowska Urszula Zakład Metod Ochrony Roślin 81-524-81-46
mgr Rzeszutko-Tarnas Urszula Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego 81-531-96-97
mgr inż. Polak Urszula Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych 81-445-66-11
mgr Parol Urszula Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku 81-445-65-35
dr hab. Pankiewicz Urszula Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 81-462-33-33
dr hab. Kosior-Korzecka Urszula Zakład Patofizjologii 81-445-67-83
mgr inż. Jakubczak Urszula Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 81 445 69 42
dr Głaszcz Urszula Katedra Chemii 81-445-68-46
prof. dr hab. Gawlik-Dziki Urszula Katedra Biochemii i Chemii Żywności 81-462-33-27
dr Bronowicka-Mielniczuk Urszula Zakład Teorii Eksperymentu i Biometrii 81 531 96 26
dr Lisiecka Urszula Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych 81-445-62-14
dr hab. Szponder Tomasz Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt 81-528-46-78
dr Riha Tomasz Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni 81-528-46-19
dr inż. Guz Tomasz Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych 81 531-96-38
dr inż. Zubala Tomasz Zakład Inżynierii Ekologicznej 81-524-81-47
mgr Wójcik Tomasz Dział Technologii Multimedialnych 81-445-65-93, kom. sł. 797-831-522
dr hab. inż. Słowik Tomasz Katedra Energetyki i Środków Transportu 81-531-97-23
dr Próchniak Tomasz Pracownia Zoopsychologii 81-445-67-53
dr Piech Tomasz Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 81-445-61-96
dr hab. inż. Oniszczuk Tomasz Zakład Inżynierii Procesowej 445-61-18, p. 12
mgr inż. Ociepa Tomasz Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 81-445-67-85
prof. dr hab. Mieczan Tomasz Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 81-461-00-61 w. 305
mgr inż. Mazurek Tomasz Zakład Techniki Cieplnej 445-61-24, p. 129
dr Lipa Tomasz Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii 81-531-96-79
« 123[ 4 ]56789 z 65 »