logo   Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Menu

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaStudia podyplomowe

Zarządzanie Potencjałem Turystycznym

 

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Anna Mazurek-Kusiak

 

Turystyka jest wpisana do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, co generuje znaczne zapotrzebowanie na absolwentów tych specjalności.. Kształcenie specjalistów z zakresu turystyki jest ciągle niedostateczne, a jak wskazują analizy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Absolwent studiów podyplomowych  "Zarządzanie potencjałem turystycznym",jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Posiada umiejętności organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w obszarze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych odbiorców, samodzielnego planowania i realizacji założonych przedsięwzięć w zakresie zajęć i imprez w różnych wymiarach czasowo-przestrzennych. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i zawiązywania kontaktów interpersonalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik przekazu oraz umiejętności organizacyjno-kierownicze. Posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących tych dziedzin gospodarki. Typowymi miejscami pracy dla absolwentów studiów podyplomowych "Zarządzanie potencjałem turystycznym" będą biura podróży, hotele, ośrodki wypoczynkowe, administracja rządowa i samorządowa, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia oraz szkolnictwo.

 

W roku 2014/2015 studia są bezpłatne, gdyż są realizowane w ramach projektu: PWP Polak Węgier dwa bratanki - adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadry branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt nie przewiduje wyżywienia uczestników i zwrotu kosztów dojazdu  na zajęcia oraz noclegów. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Głęboka 31, pok. 126). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Wykaz niezbędnych dokumentów jest następujący: podanie-kwestionariusz, dyplom ukończenia studiów wyższych, ksero dowodu osobistego, 2 zdjęcia, deklaracje uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o statusie uczestnika, oświadczenie uczestnika projektu, oświadczenie ogólne, dane uczestnika projektu, zaświadczenie o zatrudnieniu,  formularz zgłoszeniowy. Zajęcia będą odbywać sie w soboty i niedziele co 2, 3 tygodnie.

 

W projekcie mogą uczestniczyć: 

1. Rolnicy (zaświadczenie z KRUS)
2. Samozatrudnieni
3. Zatrudnieni w mikroprzedsiebiorstwach
4. Zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach
5. Zatrudnieni w administracji publicznej
6. Zatrudnieni w organizacjach pozarządowych
 

 

 
« wstecz