[ MENU DODATKOWE ]Laboratorium Analizy Pasz i Materiału Biologicznego

kierownik: dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, adiunkt
tel. 81-445-69-14
e-mail: edyta.kowalczuk@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

    Pozostali pracownicy