[ MENU DODATKOWE ]Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Zięba, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-68-45
e-mail: grzegorz.zieba@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy