[ MENU DODATKOWE ]Poradnia Dietetyczna

budynek Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP ul. Głęboka 31, Lublin, pok. 205 A
tel. 81 445 61 29
www: http://www.up.lublin.pl/poradnia-dietetyczna/
Kierownik: dr hab. Paweł Glibowski, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-462-33-49
e-mail: pawel.glibowski@up.lublin.pl, www

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pracownicy

    Doktoranci