[ MENU DODATKOWE ]Zakład Ergonomii

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-46
e-mail: zbigniew.kobus@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab.inż. Zbigniew Kobus, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny
tel. 81-531 -97 -46, pok. 1.67
e-mail: zbigniew.kobus@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pracownicy