[ MENU DODATKOWE ]Zakład Eksploatacji Maszyn Rolniczych i Urządzeń Ekoenergetycznych

20-612 Lublin ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-36
e-mail: edmund.lorencowicz@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Edmund Lorencowicz, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-531-97-36; kom.603708999
e-mail: edmund.lorencowicz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci