[ MENU DODATKOWE ]Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem

20-612 Lublin ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-26
e-mail: keip@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Monika Stoma, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81-531-97-26
e-mail: monika.stoma@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Pracownicy

  • mgr inż. Tomasz Kramek, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-97-22
    e-mail: tkramek@wp.pl