[ MENU DODATKOWE ]Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa

Kierownik: dr hab. Danuta Urban, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny
tel. 81-524-81-16
e-mail: danuta.urban@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

  • mgr inż. Natalia Korcz, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-14

Pracownicy

  • mgr inż. Agnieszka Kłos, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-81-19
    e-mail: agnieszka.klos@up.lublin.pl
  • mgr inż. Natalia Korcz, starzy technik, tel. 81-524-81-14
  • dr Anna Mikosz, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-14
    e-mail: anna.mikosz@up.lublin.pl

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Elżbieta Bielińska, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-59