[ MENU DODATKOWE ]Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących

Kirownik: dr hab. Jacek Madany, adiunkt
tel. 81-528-46-00
e-mail: madjac21@wp.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy

  • lek. wet. Wojciech Głuchowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-528-46-93