[ MENU DODATKOWE ]Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81-445-69-76
e-mail: weronika.woch@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-96
e-mail: barbara.nowak@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Edward Borowski, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-06
  • prof.dr hab. Maria Szymańska, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-17