[ MENU DODATKOWE ]



Zakład Agrometeorologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Józef Kołodziej, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-86