[ MENU DODATKOWE ]Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

20-069 Lublin, ul. Kr. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81-533-06-44, fax 81-533-06-44
e-mail: kiksig@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Mazur, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny
tel. 81-524-81-28
e-mail: amazur70@op.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Pracownicy